Leaders in Sealing Integrity

Uszczelnienia PTFE
i Armatura Wykładana PTFE
dla przemysłu chemicznego

Armatury Garlock PTFE i uszczelnienia PTFE

Garlock i PTFE

PTFE (politetrafluoroetylen) jest stosunkowo młodym materiałem. PTFE został przypadkowo odkryty w roku 1938, natomiast pierwsze zastosowanie znalazł w roku 1945 w zakresie ochrony przed korozją. Dopiero w roku 1954 pojawiły się pierwsze awarie. Firma Garlock umożliwiła kompetentne zastosowanie PTFE jako materiału uszczelniającego w roku 1967. Garlock w linii produkcyjnej GYLON®, wyprodukowanej za pomocą metody GYLON® wyeliminował negatywne cechy produktowe takie jak zimne płynięcie, pełzanie oraz łuszczenie.

Zalety Garlock PTFE

Nowa metoda PTFE-GYLON® znacznie minimalizuje zimne płynięcie oraz pełzanie. Jednocześnie materiał uszczelniający charakteryzuje się taką samą jak dotąd odpornością cieplną i chemiczną. Te wyjątkowe cechy sprawiły, że Garlock PTFE został wyróżniony w branży specjalistycznej. Aby oferować idealne materiały uszczelniające Garlock rozszerzył gamę produktową o dodatkowe warianty GYLON®-Style (GYLON® Blue Style 3504 i GYLON® White Style 3510).

Wykładane armatury PTFE dla przemysłu chemicznego

Dziś firma Garlock oferuje wykładane klapy odcinające PTFE różnego typu dla przemysłu chemicznego.

  • wykładane przepustnice PTFE stosowane w klasycznym przemyśle chemicznym: seria GAR-SEAL
  • przepustnice z opaską uziemiającą służące do transportu zbiorników: seria MOBILE-SEAL
  • przepustnice stosowane w aplikacjach z użyciem mediów korozyjnych i toksycznych,
    w przypadku których należy unikać statycznego montażu uszczelnienia: seria SAFETY-SEAL
  • wykładane armatury PTFE, sterylizacja za pomocą pary: seria STERILE-SEAL

GAR-SEAL

GAR SEAL.jpg&swidth=820&width=640&height=400&xpos=118&ypos=122

Przepustnica GAR-SEAL znajduje zastosowanie w przemyśle chemicznym w zakresie regulacji, redukcji i blokad. Przepustnica sprawdza się w klasycznych gałęziach przemysłu, takich jak przemysł chemiczny, petrochemiczny, galwanizacyjny, chlorowy i papierniczym. Żywotność, łatwy serwis i niezawodność funkcjonowania to argumenty przemawiające za tym produktem.

MOBILE-SEAL

MOBILE SEAL.jpg&swidth=727&width=640&height=400&xpos=62&ypos=91

Armatury MOBILE-SEAL zostały stworzone dla pojazdów specjalistycznych, które muszą spełniać wysokie standardy bezpieczeństwa w celu transportowania agresywnych mediów chemicznych. Armatury znajdują zastosowanie głównie w autocysternach, wagonach kolejowych, silosach i innych urządzeniach służących do transportu i składowania.

MOBILE-SEAL posiada certyfikat zgodnie z EN 14432.

SAFETY-SEAL

SAFETY SEAL.jpg&swidth=823&width=640&height=400&xpos=79.5625&ypos=109

Ochrona przeciwwybuchowa – szczególny stan zagrożenia stanowią media korozyjne, toksyczne i agresywne, które ze względu na elektrostatykę mogą prowadzić do eksplozji. Do tego najbardziej nadają się armatury SAFETY-SEAL, które elimunują elektrostatykę.

STERILE-SEAL

STERILE SEAL.jpg&swidth=735&width=640&height=400&xpos=35.28125&ypos=62

Armatury STERILE-SEAL do sterylnego prowadzenia procesów.

Armatura ta sprawdza się w aplikacjach, w których krytyczne punkty muszą zostać sterylizowane, a medium procesu nie zetknie się z parą. Cecha szczególna tej przepustnicy to tzw. „sterylizacja od zewnątrz”.Oznacza to, że krytyczny punkt armatury (punkt styku, tarcze klapowe, obudowa) może być sterylizowany za pomocą pary.

Garlock GYLON® vs. klasyczny PTFE

  • Wyłącznie za pomocą metody GYLON® można osiągnąć stałą mieszankę równomiernej dyspersji z komponentami
  • Zabezpieczony montaż wielowarstwowy jest bazą do efektywnego sprężynowania
  • Metoda GYLON® gwarantuje długoterminową szczelność uszczelnienia. Tradycyjne zimne płynięcie nie odbywa się. Tym samym uszczelnienia oferują niezmienne właściwości we wszystkich warunkach eksploatacyjnych.

GYLON® Standard Style 3501-E i Style 3500

GYLON Standard Style 3501-E
GYLON Standard Style 3501-E

To idealne rozwiązania dla procesów w przemyśle petrochemicznym i chemicznym. Przy jednocześnie wysokim ciśnieniu i temperaturze GYLON® Standard Style 3501-E może pochwalić się właściwościami, które znacznie przewyższają klasyczne PTFE.

GYLON® Blue Style 3504

GYLON® Blue Style 3504
GYLON® Blue Style 3504

GYLON® Blue Style 3504, wysoko ściśliwy i elastyczny dzięki dokładnie kontrolowanemu procesowi równomiernego wypełnienia szklanymi mikrokulkami. Doskonały do elementów o  niskim naprężeniu, wymagających małego momentu podczas napinania śrub (np. emaliowane i plastikowe kołnierze, rury szklane, sprzęt poliestrowoszklany itd.).

GYLON® White Style 3510

GYLON White Style 3510
GYLON White Style 3510

Produkt o najszerszej odporności chemicznej. Polecany dla wysoko agresywnych substancji, w tym kwasu fluorowodorowego, fluorków aluminium, chlor/alkalia, roztworów wodorotlenku potasu i kąpieli galwanizacyjnych. Spowalnia polimeryzację monomerów.

GYLON® Soft Style 3545

GYLON Soft Style 3545
GYLON Soft Style 3545

System trzywarstwowy z wieloma zaletami. Wariant ten nadaje się doskonale do nierównych powierzchni do aplikacji, które wymagają stałych i bezpiecznych cech uszczelniających. Powierzchnia zewnętrzna składa się z miękkiego mikroporowatego PTFE, przy czym warstwa średnia składa się z twardego i odpornego na wysokie ciśnienie PTFE. Obie warstwy połączone są ze sobą w jednorodny produkt przez zgrzewanie i posiadają najwyższą chemiczną odporność czystego PTFE. Uszczelnienie to stanowi doskonałą alternatywę do ekspandowanego PTFE.

GYLON® HP Style 3560

GYLON HP Style 3560
GYLON HP Style 3560

GYLON® HP Style 3560 został wzmocniony wkładem z perforowanej stali nierdzewnej, uszczelnienie przeznaczone jest do pracy z agresywnymi mediami, w ekstremalnie wysokiej temperaturze i ciśnieniu (np. prozesy wrzenia, produkcja celuzlozy).

GYLON EPIX®

Wyprodukowany na bazie takich samych, sprawdzonych składników jak tradycyjny GYLON®, o identycznej odporności chemicznej, posiadający takie same certyfikaty i deklaracje jak EC 1935/2004, USP klasa VI, ADI, nie zawiera krzemu oraz plastyfikatorów. Uzyskanie unikalnych właściwości takich jak wymagane minimalne wartości naprężeń dociskowych oraz maksymalne dopuszczalne naciski powierzchniowe, jest możliwe dzięki zastosowaniu specjalnej, zrestrukturyzowanej powierzchni, co umożliwia również konsolidację grubości uszczelnień 1.6, 2.0 oraz 3.2mm do zaledwie jednej 2.4mm. GYLON® EPIX wyznacza nowy standard w dziedzinie przemysłowych uszczelnień PTFE.

GYLON EPIX® Standard Style 3501-E EPX

GYLON EPIX Standard Style 3501-E EPX
GYLON EPIX Standard Style 3501-E EPX

GYLON EPIX® Standard Style 3501-E EPX to wysoce sprawna, wypełniona krzemionką uszczelka z PTFE przeznaczona do stosowania z silnymi kwasami, rozpuszczalnikami, węglowodorami i innymi agresywnymi mediami. Uszczelka GYLON EPIX® Standard Style 3501-E EPX jest odporna na szeroką gamę chemikaliów, dzięki czemu ma szerokie spektrum zastosowań.

GYLON EPIX® Blue Style 3504 EPX

GYLON EPIX Blue Style 3504 EPX
GYLON EPIX Blue Style 3504 EPX

GYLON EPIX® Blue Style 3504 EPX jest wysokowydajną, wypełnioną mikrosferami glinokrzemianowymi uszczelką z PTFE przeznaczoną do stosowania w umiarkowanych stężeniach kwasów i zasad, jak również węglowodorów, czynników chłodniczych i innych. GYLON EPIX® Blue Style 3504 EPX jest w stanie wytrzymać działanie szerokiej gamy chemikaliów, co pozwala na wydłużenie okresu użytkowania w szerokim zakresie zastosowań.

GYLON EPIX® White Style 3510 EPX

GYLON EPIX White Style 3510 EPX
GYLON EPIX White Style 3510 EPX

GYLON EPIX® Style 3510 EPX jest wysoce sprawnym, wypełnionym siarczanem baru materiałem uszczelniającym PTFE. GYLON EPIX® Style 3510 EPX jest przeznaczony do stosowania w miejscach, w których inicjacja i utrzymanie wyjątkowej szczelności jest krytyczne; zastosowania te obejmują: silnie ługi i umiarkowane kwasy, chlor, gazy, wodę, parę wodną, węglowodory i aplikacje kriogeniczne. Uszczelka GYLON EPIX® Style 3510 EPX jest odporna na szeroką gamę chemikaliów co zapewnia wydłużony czas eksploatacji w rozmaitych zastosowaniach.

Mają Państwo jeszcze pytania?

Pawel-Drzymala.jpg

Paweł Drzymała

+48 512 993 705

pawel.drzymala@garlock.com